تم گوشی Nokia 6220 classicتم زيباي ويستا
حجم: 297 کیلو بایت
تعداد دانلود: 196081
فرمت : thm
ابعاد : a